Gert

Marcus

Gert Marcus
Född i 1914 i Hamburg.
Död 2008.
Utbildning: autodidakt, d.v.s. en kunskapstörstande outsider.

Kontakt: francoise.ribeyrolles@gmail.com
              Françoise Ribeyrolles-Marcus. Ragvaldsgatan 14. S 118 46 Stockholm

          
Separatutställningar i urval:

1952 Svensk-Franska konstgalleriet, Stockholm
1956 och 1960 Galerie Colette Allendy, Paris
1965 Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1975 och 1978 Galerie Charley Chevalier Paris
1981 Castello Malaspina Massa,Italien
1986 Centre Culturel Suédois Paris
1986 Moderna Muséet Stockholm
1986 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
1989 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
1990 Galleri ARS NOVA, Göteborg
1994 Galleri ARS NOVA, Göteborg
1993 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
1998 Skissernas Museum, Lund
1998 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
1999 Galerie Weiller, Paris
2002 Sofiero, Slottspark, Helsingborg
2002 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2002 Galleri C. Hjärne, Helsingborg
2005 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2013 Retrospektivutställning på Konstakademien, Stockholm

2015 GERT MARCUS - Formbyggaren, Åmells, Stockholm

 


Samlingutställningar:

1955 Skulptur i Natur, Norrvikens Trädgårdar, Båstad
1956 Espace, Konstmuseum, Norrköping
1956-1980 Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1957 Structures, Bordeaux och Toulon 1958
1961-1983 Salon de la Jeune Sculpture, Paris
1962-1965 Mesure, vandringsutställning i Tyskland
1964 Konst i betong, Moderna Museet, Stockholm
1969-1973 Biennale di Scultura, Carrara (IT)
1978 Konstruktivister, Kulturhuset, Stockholm
1980 Konkret Konst, Kulturhuset,Stockholm
1980 Grands et Jeunes, Grand Palais, Paris
1982 Konsekvens, Liljevalchs Konsthall
1986 Skulptur ” Det vita rummet” Liljevalchs Konsthall
1987-1988 Konkret i Norden, Helsingfors (SF), Norrköping, (S) Oslo (N) Reykjavik (IS) Odense ( DK)
1988 Wanås park
1991 Trent’anni da Sem , Pietrasata (I)
1994 Millesgården, Stockholm
1986-2007 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2006 Studio L2, Stockholm
2007 Studio L2, Stockholm
2007 Geflohen aus Deutschland, Hamburgsmuseum, Hamburg (D)

2017 En Kontruktiv Tendens, Tomarps Kungsgård, Kvidinge (S)

2018 Instrumental, Fullersta Gård, Huddinge (S)

2019 Studio L2, Stockholm

 
Offentliga verk i urval:

1952-54 Sankt Mikaels kapell, Mora
1958-59 Sergelteatern Stockholm komposition av 2 väggar i smaltokross och två skulpturer av valörer på järn i foajén och i salongen tre ridåer, takplåtar, stolar och golv.
1965-66 "En inre delning", Karlaplan Stockholm, skulptur av Santelenamarmor och
diabas
1969-74 Färgdistanskomposition Flemingsberg Huddinge i ugnslackerad aluminiumplåt
1980-82 "Kropp och linje" Stadsparken Lund, skulptur av Carraramarmor.
1983-84 "Färgrum" Sankt Görans sjukhus Stockholm, skulpturreliefer och golvkompositio, entréplanet.
1983-84 "Min kvadratur" Hjelmsjöborg Örkelljunga carraramarmor.
1984-85 "Centripetal, centrifugal kub", Norrköpings Konstmuseum, skulpturparken, carraramarmor.
1989-90 "Min kvadratur" internationellt skupltursymposium för Fredens park, Eilat Israel.
1990-94 T-banestationen Bagarmossen, färglaminat och marmorgolv, Stockholm.
1966-94 "Di-edersekvensen" Lindholmens kunskapscentrum, Göteborg.
1998 "Di-eder" Sveavägen-Sergelstorg, lackfärg på plåt, Stockholm.
1999 "Cirkelns expansion" marmor, Skissernas museum, skulpturgården , Lund.
2000 "Centripetal, centrifugal sfär" marmor, Turano Lodigiano, Italien.
2002 "Färgdistanser" plexiglas, färg, stadsbiblioteket Flemingsberg, Stockholm.
2003 "163" marmor, Värnamo.
2005 "Vertikal Enhet" St Sigfrids griftegård, Borås


Litteratur:

Konstrevyn nr. 1, Stockholm 1953.
Konkret konst, Vilhelm Bjerke Petersen, Stockholm 1956
Architecture d’Aujourd'hui nr. 31 Paris .
Architectural Forum New York december 1957.
Paletten nr. 3 Göteborg 1965.
Artitudes nr. 24-26 Paris 1975.
Artes, nr 4 Stockholm 1982.
Encyklopedin Arte Contemporanea, Lara Vinca Masini, vol. 3 sid. 401-404, Giunti, Firenze 1996
Konstperspektiv nr.4 1998, Anders Engman.
"Bianco il Colore dell'Animo", Guido Oldani, Luoghi dell'Infinito, Milano 1999.
Sveriges Allmänna Konstförening,1900-talet, del 2-2000 och del 3 -2001, Beate Sydhoff och Mårten Castenfors.
Svensk konst, 1900 – 2000, Folke Edwards, Signum, Lund 2000.
Konkret i Norden, Nordiskt Konstcentrum, 1987 Helsingfors
Gert Marcus, Distansens förvandling, Carlsson Bokförlag, 2013


Av Gert Marcus egna texter anföres här:

"Ett besök hos Georges Vantongerloo", Paletten nr. 3 Göteborg 1956
A Color System for Artists", Leonardo vol. 9 1976
"Färg och konstens färger" Moderna Museets katalog nr. 210, 1986
Vantongerloo, Marcus, Brev och anteckningar, Nr. 7 i Konstakademiens skriftserie, Rasters Förlag, Stockholm, 2000

Gert Mrcus, Distansens förvandling, Carlsson Bokförlag, 2013
 

Den 26.10.2018 öppnades i Gross-Borstel (Hamburg-Nord) en gatan med namn Gert-Marcus-Strasse

 
Gert Marcus

Born 1914 in Hamburg, died 2008.
Painter, sculptor, graphic artist and theoretician. In his work Gert Marcus shows an unbroken constructive line since 1949 and he works principally with colour-space problems.

Contact: Françoise Ribeyrolles-Marcus. Ragvaldsgatan 14. 118 46 Stockholm. Sweden

               E-mail: francoise.ribeyrolles@gmail.com

Selected one-man exhibitions:

Svensk-Franska Konstgalleriet , Stockholm 1952,
Galerie Colette Allendy, Paris, 1956 and 1960
Moderna Museet, Stockholm 1986
Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm, 1986, 1989, 1994, 1998, 2002
Galleri Ars Nova, Göteborg 1990 and 1993
Skissernas Museum Lund 1998.
1998 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
1999 Galerie Weiller, Paris
2002 Sofiero, Slottspark, Helsingborg
2002 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2002 Galleri C. Hjärne, Helsingborg
2005 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2013 Retrospektivutställning på Konstakademien, Stockholm

2015 GERT MARCUS - Formbyggaren, Åmells, Stockholm

 

Grupp exhibitions:

1955 Skulptur i Natur, Norrvikens Trädgårdar, Båstad
1956 Espace, Konstmuseum, Norrköping
1956-1980 Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1957 Structures, Bordeaux och Toulon 1958
1961-1983 Salon de la Jeune Sculpture, Paris
1962-1965 Mesure, vandringsutställning i Tyskland
1964 Konst i betong, Moderna Museet, Stockholm
1969-1973 Biennale di Scultura, Carrara (IT)
1978 Konstruktivister, Kulturhuset, Stockholm
1980 Konkret Konst, Kulturhuset,Stockholm
1980 Grands et Jeunes, Grand Palais, Paris
1982 Konsekvens, Liljevalchs Konsthall
1986 Skulptur ” Det vita rummet” Liljevalchs Konsthall
1987-1988 Konkret i Norden, Helsingfors (SF), Norrköping, (S) Oslo (N) Reykjavik (IS) Odense ( DK)
1988 Wanås park
1991 Trent’anni da Sem , Pietrasata (I)
1994 Millesgården, Stockholm
1986-2007 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2006 Studio L2, Stockholm
2007 Studio L2, Stockholm
2007 Geflohen aus Deutschland, Hamburgsmuseum, Hamburg (D)

2017 En Kontruktiv Tendens, Tomarps Kungsgård, Kvidinge (S)

2018 Instrumental, Fullersta Gård, Huddinge (S)Selected public works:

Sankt Mikaels kapell, Mora 1952-54
Sergelteatern Stockholm 1958-1959.
“ En inre delning”, Santelenamarble and diabas, Karlaplan Stockholm1965 – 1966.
Colour – distancecomposition Flemingsberg 1969 – 1974
“Corpus and Line“ , carraramarble, park communal, Lund 1980 – 1982
“Colour – space“, hospital St. Göran , Stockholm 1983 – 1984
“My Quadrature“, Carraramarble, Hjelmsjöborg Örkelljunga , 1983 – 1984.
”Centripetal, centrifugal Cube”, Carraramarble Museum of Norrköping, 1984 – 1985
”My Quadrature” , Carraramarble, international symposium for the Park of Peace, Eilat, Israel, 1989 – 1990
The Underground station Bagarmossen, Stockholm 1990 – 1994
”The Sequence of Dihedrons“, 1966-68
Lindholmens kunskapscentrum, Göteborg, 1994
”Dihedron” , colour-pigment, steel, Sveavägen, Stockholm, 1998
“Expansion of the Circle “ 1989, Statuariomarble , sculpturegarden of Skissernas Museum, Lund 1999.
“Centripetal, centrifugal Sphere“, 1970-73, Carraramarble, Turano Lodigiano, Italy, 2000.


Literature:

Konstrevyn, 1, Stockholm 1953
Konkret Konst, Vilhelm Bjerke Petersen, Stockholm 1956
Aujourd’hui, 31, Paris, Architectural Forum , dec. 1957, New York
Paletten, 3, Gunnar Hellman, Göteborg 1965
Artitudes, 24 – 26, Francoise Ribeyrolles-Marcus, Paris 1975
Artes, 4, K.G Nilsson, Stockholm 1982
Arte Contemporanea, Lara Vinca Masini, vol.3, page 401 – 404 , Giunti, Firenze 1996.
“ Bianco il Colore dell´Animo “, Guido Oldani , Luoghi Dell’Infinito, Milano 1999.

Analytical text by Gert Marcus:
“A visit to Georges Vantongerloo“, Paletten . Göteborg 1956.
“A Color System for Artists“ Leonardo vol.9 1976
“Notes on Colour and Colours in Art“, published in connection with the exhibition at the museum of modern art in Stockholm 1986.
“Vantongerloo – Marcus”, letters and notes, No. 7, writings published by the Academy of Art, Raster Förlag Stockholm 2000.

 

The 26th of October vas opent in Gross-Borstel (Hamburg-Nord) a street with namn: Gert-Marcus-Strasse

"Konstens vida område uppnås inte med ord"

 

"Konstnären är första åskådaren"

 

skrev Gert Marcus

 

 

 

 

 

 

kunde ses på Åmells sept.2015
Min kvadratur. Utställning på Åmells
Tre verk från 60-talet. Utställning på Åmells
Utställning på Fullersta Gård, Huddinge 2018
Tre enheter, 1989. carraramarmor. H.40 cm
" Inåt svart, utåt vit" H.42 cm. 1991. Vit och svart marmor (Förarbete till "163 " sviten på 4 meter i vilken mittlinjen är Gert Marcus ögon höjd)
Svart-vitkontrast och fallande valörer Olja, 1951-52 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
Korskomposition Sgraffito, 1954 St Mikaels kapell i Mora Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
Svart-Vitkontrast, Kvadrat i rum, Ovoid i rum Samtliga i olja, 1952
I en Kub Betong, 1966 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
I Kuben Carraramarmor, 1957/1988 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
Cubo Centrifugo-Centripeto Carraramarmor, 1986 Konstmuseets park i Norrköping Foto: Gert Marcus
Det Vita Rummet Utställning Liljevalchs Konsthall 1986 Foto: Gert Marcus
arbeten med färg under flera decennier
Tempererat mot gult Olja, collage, 1949- Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
 Tempererat mot ljusgrått 1951 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
 Färgtempererat 1951-52, Olja Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
Rouge
Från kuben till färgen
 Di-edersekvensen. Förarbete, 1966-68 Foto: Gert Marcus
Di-edersekvensen 1966-68 Foto: Gert Marcus
Färgrum
Disjunktion blå 1969 Foto: Gert Marcus
 Disjunktion 1981 Foto: Gert Marcus
Vert ...n... violet
16 Element 1997 Foto: Åke Sandström
Färgböjning
Korsmosaik St Mikaels kapell i Mora 1953-54 Arkitekt B Blomé Foto: Gert Marcus
 Korsmosaik Vantör kyrka, 1958-59 Arkitekter B Alfreds och G Larsén Krucifix av Arne Jones Foto: Lennart Olsson
Kropp och Ytor Diabas, 1965 Skissernas museums skulpturpark, Lund Foto: Gert Marcus
Di-edersekvensen 1966-68, sedan 1994 vid Lidholmens kaj Foto: Hans Wretling
 Kropp och Linje Stadsparken Lund, 1982 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
 Di-edersekvensen Sergels torg, Stockholm 1998 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
Sfera Centripeta-Centrifuga 1971, sedan 2000 i Turano Lodigiano (Lo) Italien Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus. Finns inte längre
Vertikal Enhet 1979, sedan 2005 på St Sigfrids griftegård, Borås Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
 Min Kvadratur Hjelmsjöfabrikens park, Örkelljunga. Har flyttats till en mera central plats i Örkeljunga. Foto: Gert Marcus.
 Tunnelbanestation Bagarmossen Stockholm 1994 Foto: Åke Sandström
"Kvadrater och rummet"1955, "Böjd kvadrat" Foto F. Ribeyrolles-Marcus1968
Gert Marcus värld. Foto F. Ribeyrolles-Marcus
Konstakademien, april-maj 2013. Foto F. Ribeyrolles-Marcus
Skulptur "I en dubbel kub" Foto K.G Olsson
"Böjd kvadrat" 1968, "Svart-vit konstratlinje"(50-talet). Foto F. Ribeyrolles-Marcus
Färgbåge, 2000. Foto F. Ribeyrolles-Marcus
Fårgrummet, Mittsalen. Foto F. Ribeyrolles-Marcus
Färgrummet. Foto F. Ribeyrolles-Marcus
Gert-Marcus-Strasse Invigs. Foto: Wolf Lüder
Gert-Marcus-Strasse Invigs. Foto: Wolf Lüder
Di-edersekvensen 1966-68 Foto: Hans Wretling
"163", mitt ögonmått
 Utställning på Sofiero Helsingborg 2002-03 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
 Utställning på Sofiero Helsingborg 2002-03 Foto: Francoise Ribeyrolles-Marcus
Disjunktion
Tre steg ur det obestämnda. Detalj
Disjunktion 1977